JAVNI RAZPIS

PROJEKT SONČNE ELEKTRARNE

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada

Naziv projekta:
SE SAPIDUM

Glavni cilji/namen projekta:
Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Pričakovani rezultati projekta:

Izgradnja manjše proizvodne naprave moči 182kW za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije ter s tem zagotovitev kakovostne, varne, zanesljive, stroškovno ugodne, okolju prijazne in trajnostno naravnange samooskrbe z električno energijo.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si