JAVNI RAZPIS

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP  4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

NAZIV AKTIVNOSTI

»Nakup linije za proizvodnjo keksov in krekerje«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Nakup linije za proizvodnjo keksov in krekerje« bo podjetje SAPIDUM d.o.o. izvedlo nakup proizvodne linije za proizvodnjo vtisnjenih keksov in krekerjev, s katero bomo povečali proizvodne možnosti, podjetju zagotovili rast, varnost pri delu in pričeli s proizvodnjo novih izdelkov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodni obseg izdelkov, avtomatizacijo proizvodnega procesa ter možnost proizvodnje novih izdelkov. Z izvedeno naložbo bomo dosegali povečanje prihodkov podjetja, povečanje dodane vrednosti, povečanje dobička in zmanjšanje stroškov.

Rezultati aktivnosti: posodobljena proizvodna linija za proizvodnjo laminiranih keksov in krekerjev, novi izdelki, dvig dodane vrednosti podjetja ter dvig poslovanja in kvalitete.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/