JAVNI RAZPIS

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP  4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

NAZIV AKTIVNOSTI

»Nakup linije za proizvodnjo keksov in krekerje«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Nakup linije za proizvodnjo keksov in krekerje« bo podjetje SAPIDUM d.o.o. izvedlo nakup proizvodne linije za proizvodnjo vtisnjenih keksov in krekerjev, s katero bomo povečali proizvodne možnosti, podjetju zagotovili rast, varnost pri delu in pričeli s proizvodnjo novih izdelkov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodni obseg izdelkov, avtomatizacijo proizvodnega procesa ter možnost proizvodnje novih izdelkov. Z izvedeno naložbo bomo dosegali povečanje prihodkov podjetja, povečanje dodane vrednosti, povečanje dobička in zmanjšanje stroškov.

Rezultati aktivnosti: posodobljena proizvodna linija za proizvodnjo laminiranih keksov in krekerjev, novi izdelki, dvig dodane vrednosti podjetja ter dvig poslovanja in kvalitete.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

10. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

NAZIV AKTIVNOSTI

»NAKUP OPREME V PODJETJU SAPIDUM D.O.O.«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NAKUP OPREME V PODJETJU SAPIDUM D.O.O.«, ki jo bo izvedlo podjetje SAPIDUM, proizvodnja brezglutenskih izdelkov d.o.o., bo potekala nabava opreme za predelavo lastnih izdelkov, s katero se bo izboljšalo ponudbo lastnih proizvedenih izdelkov in zmanjšalo izpuste. Naložba bo zajemala nakup opreme za predelavo lastnih izdelkov, in sicer linijo za sestavljanje in razvrščanje proizvodov, pakirni stroj, sistem za prevzemanje pakiranih izdelkov in transport do naslednje enote. Del naložbe predstavlja postavitev enostavnega objekta – skladišča za shranjevanje kmetijskih pridelkov za predelavo.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je omogočiti več variant pakiranja izdelkov ter posledično več možnosti prodaje le-teh, kakovostnejše in hitrejše pakiranje, dodatne skladiščne kapacitete in zmanjšanje izpustov. Z investicijo bodo doseženi naslednji cilji, in sicer povečanje prihodkov podjetja, povečanje dodane vrednosti, proizvodnja novih izdelkov, povečanje dobička, možnost novih strateških partnerstev, širitev na tuje trge.

Rezultata naložbe sta opreme za predelavo lastnih izdelkov in skladišče za shranjevanje kmetijskih pridelkov za namen predelave.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

http://www.skp.si/